Expoziția „Awakenings” este o pendulare în plan creativ între trecut și prezent, în căutarea reordonării materiei în diferite ipostaze; este o concretizare a unor proiecte care, împreuna, recompun fragmentele din lumea abstractului în realul tangibil – conștientizând totodată magia spontaneității.

Avem parte de o rescriere vizuală ale unor istorii dintr-un timp, care, poate, este doar iluzoriu – iar rezultatul demersului artistic al autorului este un spectacol de forma si culoare. Suntem transpuși din arheologia viitorului către o cibernetică a trecutului,sau către o revelație a prezentului.

Fiecare dintre obiectele expuse este o recompunere a realității într-o nouă versiune materială și spirituală – fie că vorbim de măști, columne, himere, elemente antropomorfe sau personaje simbolice. Pentru aceste exprimări plastice materialul folosit de artist este argila. Aceasta, datorită proprietăților sale, favorizează transferul ideatic dintre creator si public.

„Awakenings” își propune sa așeze, sub lumina unei retrospective, serii de momente și viziuni plastice – demersul artistic ale autorului.

—————-

Expoziția este deschisa în intervalul 4 – 30 Iunie 2022 la Galeria 9, Piața Teatrului nr. 1 (pe laterala Teatrului Sică Alexandrescu), Brașov.

“Awakenings” art exhibition is a creative oscillation between the past and the present, in search of a rearrangement of matter in different hypostases, concretizations, of projects that together recompose fragments of the Platonic nature, of the abstract world, in real – under an eternal awareness of spontaneity.

A rewriting of a time that may never have been is the result of the author’s artistic endeavor. We are transposed from the archeology of the future to the cybernetics of the past or to a revelation of the present.
Each of the exhibited objects is a reordering of reality in a different material and spiritual version – whether we are talking about masks, columns, chimeras, anthropomorphic elements or symbolic characters. For these plastic expressions the material used by the artist is clay. This, due to its properties, favors the ideational transfer between the creator and the public.

“Awakenings” aims to place in the light of a retrospective series of moments and visual visions of the author’s artistic approach.

The exhibition will be open to the public from 4 to 30 June 2022 at the 9 Gallery, Theater Square no. 1 (on the side of the Sică Alexandrescu Theater), Brașov.